>Navigace Keresés

KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK

Az energetikai rendszerek szegmense a decentralizált energetika, az energetikai függetlenség iránti kereslet és a szállított energia minőségével szemben támasztott magasabb követelmények trendjét tükröző megoldások széles palettáját kínálja. A megújuló energiaforrásokkal kombinált akkumulátoros energiatárolási megoldások úgy a háztartásokban – főleg az ún. szigetüzemű rendszerekben, ahol a megújuló forrásokból származó energia későbbi felhasználását lehetővé tevő tárolására szolgál –, mint nagyobb nap- vagy szélerőművekben – ahol akkumulátoros stabilizátorként működnek és a termelt energia hálózatba való integrálását segítik elő – megtalálják helyüket. Az akkumulátor nélküli feszültségstabilizátorok a hálózati feszültség ingadozásait egyenlítik ki, ezáltal az érzékeny berendezések védelmét és stabil működését biztosítják. Az energiatermelés motoros áramfejlesztő segítségével is biztosítható. Az elektromos energia és hő kombinált termeléséhez előnyösen alkalmazhatóak a kogenerációs egységek, melyek a hagyományos üzemanyagokon kívül pl. biogázzal is működhetnek.

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGSTABILIZÁTOROK

A hálózati feszültségingadozás hatályos energetikai jogszabályok által megengedett mértéke aránylag nagy. Ugyanakkor számos alkalmazás esetében az ilyen ingadozások problémákat okozhatnak, vagy egyenesen elfogadhatatlanok. Elsősorban laboratóriumokról, kutatási-fejlesztési és hitech ipari alkalmazásokról van szó, de vonatkozhat a gyógyszeripari, vegyipari vagy orvosi alkalmazásokra is. Ezeket a problémákat kezelik az ún. hálózati feszültségstabilizátorok. Az akkumulátor nélküli hálózati feszültségstabilizátorok rendkívül stabil áramellátást biztosítanak a hozzájuk csatolt berendezések számára (az ingadozás mindössze 1,5%!). A rendszer nem tartalmaz semmilyen akkumulátort, amely karbantartást vagy rendszeres cserét igényelne. A rendszerrel – magas hatások mellett – nagyon alacsony üzemeltetési költségek érhetőek el a berendezés egész élettartama alatt. A megújuló energiákkal kapcsolatos alkalmazásokat és azok hálózati integrációját szolgálják ki az akkumulátoros stabilizátorok (lásd a nagy akkumulátoros energiatároló egységeket).

ELEKTROMOS ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA

Egy sor alkalmazás – jellemzően a kórházak, adatközpontok, de pl. egyes gyártósorok is – folyamatos villamosenergia-ellátást igényel. A tartalék berendezések esetén, melyeknél feltételezhetően csak időszakos alkalmazásra kerül sor, vagy ha mobilitási igény is fennáll, a legmegfelelőbb megoldást a dízelmotoros áramfejlesztők jelentik. Gyakoribb használathoz gazdaságosabban alkalmazhatóak a gázmotoros áramfejlesztők. Ha a követelmények között szerepel a hőtermelés is (esetleg hideg előállítása), előnyösek a hő és villamos energia termelését egyszerre végző kombinált források – ún. kogenerációs egységek. Ezeket az üzemanyag magas hatásfokú hasznosítása jellemzi; az energia kisebb része villamos energiává, nagyobb része pedig hőenergiává alakul. Egyrészt olyan helyeken előnyösek, ahol az ügyfél az összes elektromos és hőenergiát felhasználja és rendelkezik gázcsatlakozással, másrészt gázkazánok felújításánál.

SZIGETÜZEMŰ RENDSZEREK

A növekvő energiaárakkal kapcsolatos félelmek, az elektromos közműhálózatra való csatlakozás aránytalanul magas költségei vagy a hálózattól való függetlenség iránti vágy – ezek a leggyakoribb érvek az ún. szigetüzemű rendszerek létesítése mellett. Napközben a napelemek elektromos energiát termelnek, amely részben felhasználásra kerül, részben pedig akkumulátorokban raktározódik el későbbi felhasználásra. Azokban az időszakokban, amikor nem áll elegendő napenergia rendelkezésre, a hiányt egyéb forrásokból (pl. motoros áramfejlesztő) lehet pótolni. Ilyen módon teljes értékű energetikai autonómia és teljes függetlenség érhető el, 100%-os komfort megőrzése mellett.

AKKUMULÁTOROS ENERGIATÁROLÓ EGYSÉGEK

A megújuló energiaforrások arányának növekedésével az így nyert energia tárolása iránti igény is növekedett, egyrészt a háztartások szintjén mint az energiaellátás biztosításának eleme napsütés nélküli időszakokban, másrészt az elektromos közműhálózaton belüli energiatárolás szintjén mint szabályozóelem, amely aktívan küszöböli ki a hálózati fluktuációkat. A háztartási energiatároló egységeket elsősorban szigetüzemű és hibrid rendszerekhez használják, míg a nagyteljesítményű, rövid akkumulációs idejű energiatárolókat elsősorban a nagyobb nap- és szélerőművekben, ahol aktívan vesznek részt a hálózati energiát termelő nagy erőművek integrációjában.

Kapcsolat