>Navigace Hledat

ProduktyKomponenty

Komponenty

Velikost portfolia komponent IBG byla dosažena především díky nezávislosti společnosti IBG na některém z výrobních koncernů. Tím pádem bylo možno zahájit spolupráci s vícero významnými výrobci jednotlivých komponent, což přineslo nejen již zmíněnou nestandardní šíři portfolia, ale i možnost čerpat znalosti a zkušenosti při pravidelných školeních z vícero zdrojů. Je téměř vyloučené, aby při návrhu řešení pro klienta chyběl v portfoliu IBG správný komponent, nebo se nepodařilo pokrýt konkrétní požadavek klienta.

Komponenty

Další stránka
Nahrávám