>Navigace Hledat

O společnosti

Společnost IBG je jedinečná rozpětím své činnosti a tím pádem i schopností pokrýt svým klientům několik technologických oblastí najednou. Díky tomu IBG klientům nepřináší pouze synergie při návrhu jednotlivých řešení, zjednodušení komunikace s dodavatelem, nebo optimalizaci nákladů, ale i jistotu technologického pokroku, zavádění nových trendů a využití širokého spektra zkušeností. 

Celková činnost IBG je rozdělena do pěti segmentů:

 • Trakční pohon
  vše kolem trakčních baterií a nabíjení manipulační techniky, čisticích strojů, plošin, lodí, invalidních vozíků atd.
 • Elektromobilita
  zde se jedná především o trakční baterie a systémy nabíjení pro kolejová vozidla a elektromobily
 • Energetické systémy
  segment pokrývající nové směry v energetice, především decentralizaci výroby elektrické energie vč. obnovitelných zdrojů
 • Záložní napájení
  veškeré systémy záložního napájení včetně nepřerušitelného
 • Datová centra
  kompletní non-IT části datových center

Vrcholem nabídky IBG jsou unikátní řešení pro každý z těchto segmentů, postavené na vysoce kvalitních komponentech od významných výrobců daného produktu. Tato řešení jsou plně podporována spektrem služeb IBG, navržených nejen na základě legislativní povinnosti, ale i vlastního know-how získaného na základě více n

Certifikace

Politika IMS

GDPR

Produkty IBG tzn. řešení, komponenty, služby jsou neustále inovovány s ohledem na vývoj nových technologií, měnícího se prostředí a požadavků klientů. Kompletní portfolio aktivit IBG je k dispozici klientům v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

IBG & čas

 • 1993

  Založení firmy Aleš Zázvorka – průmyslové baterie a získání zastoupení společnosti BAE Berlin

 • 1997

  Založení společnosti BAE Slovensko s.r.o. na Slovensku

 • 1999

  Založení společnosti IBG International Battery Group Kft. v Maďarsku

 • 2001

  Transformace společnosti BAE Slovensko na IBG International Battery Group s.r.o. na Slovensku

 • 2002

  Transformace firmy Aleš Zázvorka – průmyslové baterie na společnost IBG Praha s.r.o.

 • 2004

  Transformace společnosti IBG International Battery Group Bt. na společnost IBG International Battery Group Kft. Na Slovensku

 • 2007

  Získán certifikát ISO 9001 na Slovensku

 • 2009

  Získán certifikát ISO 9001 v České republice

 • 2010

  Získán certifikát ISO 14001 v České republice
  Získán certifikát ISO 18001 v České republice

 • 2012

  Získán certifikát ISO 14001 na Slovensku
  Získán certifikát ISO 18001 na Slovensku

 • 2013

  Získán certifikát ISO 27001 v České Republice

 • 2014

  Nová corporate identity všech společností
  Přejmenování společnosti IBG Praha s.r.o. na společnost IBG Česko s.r.o.
  Přejmenování společnosti IBG International Battery Group s.r.o. na IBG Slovensko, s.r.o.
  Přejmenování společnosti IBG International Battery Group Kft. na IBG Magyarország Kft.

 • 2018

  Přestěhování společnosti do zcela nové budovy do ulice V Pískovně 2053, Kralupy nad Vltavou

Kontakt