>Navigace Hledat

Datová centra slouží k provozu serverů, datových úložišť a dalších prvků ICT infrastruktury v ideálních podmínkách, s vysokou mírou fyzického zabezpečení a vysokokapacitní konektivitou do Internetu. Datová centra dnes již nejsou doménou pouze velkých podniků. I menší firmy potřebují zpracovávat a uchovávat velké množství dat. K tomuto účelu mohou použít vlastní malé datové centrum, nebo mít data uložena ve velkých datových centrech na pronajatých serverech, případně mohou vlastní IT technologii umístit do pronajatého prostoru v datovém centru. Mimo ukládání dat mohou být tyto servery použity i pro uživatelské aplikace.

Naše společnost dodává do datových center veškeré non-IT komponenty. Zajišťujeme výstavbu nových i renovaci starších datových center. Dodáváme též modulární a kontejnerová datová centra vyžadující minimální infrastrukturu. Garantujeme komplexní služby v oblasti výstavby i servisu datových center – od projektu přes prvotřídní komponenty od renomovaných výrobců, odbornou realizaci až po následný kompletní servis. Nabízíme mnohaleté zkušenosti s non-IT technologiemi – především záložním napájením a vzduchotechnikou.

Napájení

Dodávka elektrické energie musí být zajištěna za všech okolností. Charakter napájení navíc musí odpovídat požadované certifikaci datového centra (Tier). Nejčastěji se využívají záložní systémy napájení (UPS, motorgenerátory – obojí často v paralelně redundantní konfiguraci) nebo napájení z více zdrojů (nezávislé napájecí trasy či transformátory).

Společnost IBG jako spolehlivý partner s více než dvacetiletou zkušeností v energetice zajišťuje úplný servis v oblasti napájení – instalujeme veškerou elektrickou infrastrukturu (kabeláž a nosné systémy, výzbroj rozvoden), systémy záložního napájení (motorgenerátory, UPS, baterie), systémy osvětlení a všechna související zařízení (zásuvky, parapetní kanály atd.).

Vzduchotechnika

Pro datové centrum je velmi důležité spolehlivé a dostatečně dimenzované větrání či klimatizace. Nejvyšší efektivity provozu dosahují nejmodernější systémy kombinující přirozené chlazení (přívod chladného vzduchu zvenčí) a klimatizaci (pro případ vyšší venkovní teploty, kdy přiváděný vzduch zvenčí již není dostatečně chladný). Trendem je vysoký důraz na ekonomiku provozu, neboť udržování optimální teploty pro IT technologie je energeticky velmi náročné.

V této oblasti zajišťuje naše společnost úplný servis – od projektu přes prvotřídní technologie od renomovaných výrobců až po odbornou realizaci. Kromě chlazení je vzduchotechnika velmi důležitá také v případě požáru – pro nouzové odvětrání prostoru. Navrhneme pro vás optimální řešení na míru s ohledem na ekonomiku provozu datového centra.

Fyzické zabezpečení

Objekt datového centra musí být zabezpečen proti všem rizikům, jako například neoprávněné vniknutí a požár. Pro zabezpečení využíváme systémy: požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHS), zabezpečovací systém (PZTS), systém kontroly vstupů (SKV) a kamerový systém (CCTV). Všechna zařízení datového centra jsou monitorována centrálním dohledovým systémem.

Naše společnost vám v této oblasti nabízí široké portfolio služeb a produktů, jež zahrnuje vše od projekční činnosti přes špičkové produkty a jejich instalaci, garantující dlouholetý spolehlivý provoz všech technologií, až po spolehlivé služby v oblasti dálkové správy a servisní činnosti.

Stavba

Objekt datového centra musí splňovat vysoké standardy, například co se týče statiky, odolnosti vůči požáru a zemětřesení nebo dostatečného manipulačního prostoru pro instalaci a údržbu všech technologií, ale musí vyhovovat též požadovanému stupni zabezpečení (tloušťka stěn, kontrola vstupů apod.). Důležitým hlediskem je také únosnost podlah a celé stavby s přihlédnutím k hmotnosti jednotlivých komponent, které mohou vážit i několik tun – např. motorgenerátor, velmi výkonné UPS nebo stojany se záložními akumulátory.

Společnost IBG zajišťuje výstavbu nových i renovaci starších datových center, přičemž vždy usiluje o energeticky a materiálově efektivní řešení. V oblasti výstavby zajišťujeme komplexní služby – od projektu přes výběr kvalitních materiálů a progresivních technologií až po odbornou realizaci.

Kontakt