>Navigace Hledat

Zdroje záložního napájení slouží pro zajištění nepřerušitelné dodávky elektrické energie. Základní princip je takový, že spotřebiče klienta jsou za normálního stavu napájeny ze sítě. Dojde li k výpadku sítě, jsou spotřebiče napájeny právě ze záložních zdrojů. Zařízení eliminují poruchy elektrické sítě, jako např. kolísání napětí, podpětí, šumy, napěťové špičky atd.

Záložní zdroje jsou nejčastěji používány pro napájení datových center, výrobních linek, technologických procesů, energetických systémů v elektrárnách, telekomunikačních systémů, zdravotnických přístrojů. Zkrátka všude tam, kde je třeba zajistit spolehlivé nepřerušitelné napájení.

Výpadek elektrické energie může mít nedozírné následky v podobě ztráty dat, poškození napájených zařízení, výpadek spojení, ohrožení na životech atd.

Proto je v dnešní době stále více dbáno na zajištění kvalitního, spolehlivého a dostatečně dimenzovaného zajištěného napájení, včetně jeho potřebného pravidelného odborného servisu. Všechny tyto požadavky, včetně souvisejících služeb, nabízí naše společnost od malých, autonomních řešení, až po návrhy a realizace samostatných energocenter a to jak pro střídavé záložní napájení (UPS, Střídače, Motorgenerátory), tak pro stejnosměrné záložní napájení (Usměrňovače, DC/DC Měniče, Akumulátorové baterie).

Střídavé záložní zdroje

Střídavé záložní zdroje nabízené naší společností vynikají nejnovější technologií, kvalitou a spolehlivostí. Po odborné konzultaci s klientem připravíme individuální řešení a po analýze jeho potřeb, s ohledem na všechny požadované parametry a v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy, připravíme optimální řešení.

Dodáváme od samostatných zdrojů (UPS, Střídače, Motorgenerátory) až po návrhy a realizace komplexních energocenter. Celkové řešení jsme připravení na přání klienta završit monitoringem, dálkovým dohledem vč. dálkového ovládání a jiné.

Záložní zdroje UPS

Střídavé záložní zdroje – UPS jsou zařízení zajišťující při výpadku elektrické sítě nepřerušitelné napájení spotřebičů střídavým napětím. Zdroje pracují na principu dvojí konverze, které zajišťuje nejen napájení bez přerušení, ale současně eliminuje poruchy elektrické sítě, jako např. kolísání napětí, podpětí, šumy, napěťové špičky atd.

UPS zálohují napájení pro datová centra, výrobní linky, technologické procesy, energetické systémy v elektrárnách a rozvodnách, telekomunikační systémy, zdravotnické přístroje a další aplikace, které potřebují pro svůj provoz spolehlivé nepřerušené napájení.

Dodávané UPS jsou k dispozici v provedení vstup/výstup: 1-fázový/1-fázový, 3-fázový/1-fázový, 1-fázový/3-fázový, 3-fázový/3-fázový a zálohují výkony od 3 kVA po 800 kVA s možností dalšího řazení do paralelního režimu pro vyšší záložní výkony nebo spolehlivější redundantní zálohu.

STŘÍDAČE

Střídače mění stejnosměrné vstupní napětí na střídavé napětí. Používají se v případě, když musí být spotřebič na střídavé napětí napájen ze stejnosměrného zálohovaného napájecího okruhu.
Zařízení pracují s celým spektrem vstupního stejnosměrného napětí od 12 až po 372 voltů. Výstupní napětí je jednofázové, sinusového průběhu. Střídače mají možností paralelního/redundantního režimu pro zvýšení výkonu nebo spolehlivosti.

MOTORGENERÁTORY

Motorgenerátory jsou zařízení zajišťující při výpadku elektrické energie sítě napájení spotřebičů střídavým napětím.
Spalovací motor vytvoří točivý moment, alternátor v soustrojí motorgenerátoru převádí kinetickou energii na energii elektrickou.
Motorgenerátory slouží především jako zdroj dlouhodobého napájení a mohou být dodávány standardně ve výkonech od 3 kVA po 3 000 kVA. Palivem bývá benzin, nafta nebo zemní plyn.
Na přání klienta a legislativních požadavků jsou motorgenerátory dodávány v nekrytém, neodhlučněném provedení pro umístění ve strojovně, případně v kapotovaném, odhlučněném provedení pro venkovní stání, u vyšších výkonů jsou používány kontejnerové zástavby.

Stejnosměrné záložní zdroje

Stejnosměrné záložní zdroje, nabízené naší společností, vynikají nejnovější technologií, kvalitou
a spolehlivostí. Po odborné konzultaci s klientem připravíme individuální řešení a po analýze jeho potřeb, s ohledem na všechny požadované parametry a v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy, připravíme optimální řešení.
Dodáváme od samostatných zdrojů (Usměrňovače, DC/DC Měniče, Akumulátorové baterie), až po návrhy a realizace komplexních energocenter. Celkové řešení jsme připravení na přání klienta završit monitoringem, dálkovým dohledem vč. dálkového ovládání a jiné.

USMĚRŇOVAČE

Záložní zdroje pro napájení spotřebičů stejnosměrným napětím v případě výpadku síťového napětí.
Napájení v případě výpadku elektrické sítě je zajištěno z akumulátorových baterií, které jsou trvale paralelně připojeny na výstupu usměrňovače. Kapacita, provedení a životnost použitých baterií je zvolena s ohledem na požadavky aplikace.
Široký sortiment DC zálohových zdrojů s výstupním napětím 12, 24, 48, 60, 110 nebo 220 V ve výkonovém rozsahu 5 až 2000 A. Možnost paralelního/redundantního režimu pro zvýšení výkonu nebo spolehlivosti.

DC/DC MĚNIČE

DC/DC měniče (konvertory) slouží ke změně úrovně stejnosměrného napětí na úroveň jinou.
Měniče jsou vyráběny pro různé úrovně vstupního (24-372 a 220V) a výstupního napětí (12 – 110 V)
DC-DC měniče se nejčastěji používají pro decentrální napájení 24V v oblasti energetiky nebo pro napájení telekomunikačních zařízení napětím 48V nebo 60V.

AKUMULÁTOROVÉ BATERIE

Široký rozsah provedení – olověné AGM, olověné gelové, olověné klasické, alkalické, lithiové, v kapacitním rozsahu 1 – 3 500Ah, s životnosti 5 – 25 let, pro optimální volbu řešení záložního napájení v energetice, telekomunikacích, UPS a dalších průmyslových aplikacích.

Kontakt