>Navigace Hledat

ProduktyKomponenty

Komponenty

Rozsah portfólia komponentov IBG bol dosiahnutý predovšetkým vďaka nezávislosti spoločnosti IBG od niektorého z výrobných koncernov. Tím pádom bolo možné začať spoluprácu s viacerými významnými výrobcami jednotlivých komponentov, čo prinieslo nielen už spomenutý nadštandardný rozsah portfólia, ale aj možnosť čerpať znalosti a skúsenosti pri pravidelných školeniach z viacerých zdrojov. Je takmer vylúčené, aby pri návrhu riešenia pre klienta chýbal v portfóliu IBG správny komponent, alebo sa nepodarilo pokryť konkrétnu požiadavku klienta.

Komponenty

Fotografie produktu: FP 400–2000

FP 400–2000

Fotografie produktu: Sonnenschein rail SR

Sonnenschein rail SR

Olověná bloková baterie s vázaným elektrolytem v gelu. Pro záložní napájení kolejových vozidel a startování lokomotiv.

Fotografie produktu: Flexis

Flexis

Fotografie produktu: Sonnenschein Rail PzV

Sonnenschein Rail PzV

Olověná článková baterie s elektrolytem vázaným v gelu. Pro záložní napájení kolejových vozidel a startování lokomotiv

Další stránka
Nahrávám