>Navigace Hledat

ProduktyKomponenty

Komponenty

Rozsah portfólia komponentov IBG bol dosiahnutý predovšetkým vďaka nezávislosti spoločnosti IBG od niektorého z výrobných koncernov. Tím pádom bolo možné začať spoluprácu s viacerými významnými výrobcami jednotlivých komponentov, čo prinieslo nielen už spomenutý nadštandardný rozsah portfólia, ale aj možnosť čerpať znalosti a skúsenosti pri pravidelných školeniach z viacerých zdrojov. Je takmer vylúčené, aby pri návrhu riešenia pre klienta chýbal v portfóliu IBG správny komponent, alebo sa nepodarilo pokryť konkrétnu požiadavku klienta.

Komponenty

Další stránka
Nahrávám