>Navigace Hledat

O spoločnosti

Spoločnosť IBG je jedinečná rozsahom svojich činností a tým pádom i schopnosťou pokryť svojim klientom niekoľko technologických oblastí naraz. Vďaka tomu IBG klientom neprináša len synergie pri návrhu jednotlivých riešení, zjednodušenú komunikáciu s dodávateľom, alebo optimalizáciu nákladov, ale aj istotu technologického pokroku, zavádzanie nových trendov a využitie širokého spektra skúseností.

Celková činnosť IBG je rozdelená do piatich segmentov:

 • Trakčný pohon
  všetko okolo batérií a nabíjania manipulačnej techniky, čistiacich strojov, plošín, lodí, invalidných vozíkov atď.
 • Mobilita
  tu sa jedná predovšetkým o batérie a systémy nabíjania pre koľajové vozidlá a elektromobily
 • Záložné napájanie
  akékoľvek systémy záložného napájania vrátane neprerušiteľného
 • Energetické systémy
  segment pokrývajúci nové smery v energetike, predovšetkým decentralizáciu výroby elektrickej energie, vrátane obnoviteľných zdrojov
 • Dátová centrá
  kompletné non-IT časti dátových centier

Top ponukou IBG sú unikátne riešenia pre každý z týchto segmentov, postavené na vysoko kvalitných komponentoch od významných výrobcov daného produktu. Tieto riešenia sú plne podporované spektrom služieb IBG, navrhnutých nielen na základe legislatívnej povinnosti, ale aj vlastného know-how získaného na základe viac než dvadsaťročných skúseností.

Certifikace

Politika GDPR

 

 

Všetky tri piliere produktov IBG – t.j. riešenia, komponenty a služby – sú neustále inovované s ohľadom na vývoj nových technológií, meniaceho sa prostredia a požiadaviek klientov. Kompletné portfólio aktivít IBG je k dispozícii klientom v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Kontakt