>Navigace Hledat

Dátové centrá

Dátové centrá slúžia na prevádzku serverov, dátových úložísk a ďalších prvkov ICT infraštruktúry v ideálnych podmienkach, s vysokou mierou fyzického zabezpečenia a vysokokapacitnou konektivitou do Internetu. Dátové centrá dnes už nie sú doménou len veľkých podnikov. Aj menšie firmy potrebujú spracovávať a uchovávať veľké množstvo dát. K tomuto účelu môžu použiť vlastné malé dátové centrum, alebo mať dáta uložené vo veľkých dátových centrách na prenajatých serveroch, prípadne môžu vlastnú IT technológiu umiestniť do prenajatého priestoru v dátovom centre. Mimo ukladania dát môžu byť tieto servery použité i pre užívateľské aplikácie.

Naša spoločnosť dodáva do dátových centier širokú škálu non-IT komponentov. Zaisťujeme výstavbu nových ako aj renováciu starších dátových centier. Dodávame takisto modulárne a kontajnerové dátové centrá vyžadujúce minimálnu infraštruktúru. Garantujeme komplexné služby v oblasti výstavby a servisu dátových centier – od projektu cez prvotriedne komponenty od renomovaných výrobcov, odbornú realizáciu, až po následný kompletní servis. Ponúkame mnohoročné skrúšenosti s non-IT technológiami – predovšetkým záložným napájaním a vzduchotechnikou.

Napájanie

Dodávka elektrickej energie musí byť zabezpečená za všetkých okolností. Charakter napájania naviac musí zodpovedať požadovanej certifikácii dátového centra (Tier). Najčastejšie sa využívajú záložné systémy napájania (UPS, motorgenerátory – obe často v paralelne redundantnej konfigurácii) alebo napájanie z viacerých zdrojov (nezávislé napájacie trasy či transformátory).
Spoločnosť IBG ako spoľahlivý partner s viac ako dvadsaťročnou skúsenosťou v energetike zaisťuje úplný servis v oblasti napájania – inštalujeme akúkoľvek elektrickú infraštruktúru (kabeláž a nosné systémy, zariadenia rozvodní), systémy záložného napájania (motorgenerátory, UPS, batérie), systémy osvetlenia a všetky súvisiace zariadenia (zásuvky, káblové kanály atď.).

Vzduchotechnika

Pre dátové centrum je veľmi dôležité spoľahlivé a dostatočne dimenzované vetranie či klimatizácia. Najvyššiu efektivitu prevádzky dosahujú najmodernejšie systémy kombinujúce prirodzené chladenie (prívod chladného vzduchu zvonka) a klimatizáciu (pre prípad vyššej vonkajšej teploty, keď privedený vonkajší vzduch už nie je dostatočne chladný). Trendom je vysoký dôraz na ekonomiku prevádzky, keďže udržovanie optimálnej teploty pre IT technológie je energeticky veľmi náročné.
V tejto oblasti zaisťuje naša spoločnosť úplný servis – od projektu cez prvotriedne technológie od renomovaných výrobcov až po odbornú realizáciu. Okrem chladenia je vzduchotechnika veľmi dôležitá aj v prípade požiaru – pre núdzové odvetranie priestoru. Navrhneme pre Vás optimálne riešenie na mieru s ohľadom na ekonomiku prevádzky dátového centra.

Fyzické zabezpečenie

Objekt dátového centra musí byť zabezpečený proti všetkým rizikám, ako napríklad neoprávnené vniknutie alebo požiar. Pre zabezpečenie využívame nasledovné systémy: požiarna signalizácia (EPS), stabilné hasiace zariadenia (SHS), zabezpečovacie systémy (PZTS), systém kontroly vstupov (SKV) a kamerový systém (CCTV). Všetky zariadenia dátového centra sú monitorované centrálnym dohliadacím systémom.
Naša spoločnosť Vám v tejto oblasti ponúka široké portfólio služieb a produktov, ktoré zahrňuje všetko od projekčnej činnosti cez špičkové produkty a ich inštaláciu, zaručujúcu dlhoročnú spoľahlivú prevádzku všetkých technológií, až po spoľahlivé služby v oblasti vzdialenej správy a servisnej činnosti.

Stavba

Objekt dátového centra musí spĺňať vysoké štandardy, napríklad čo sa týka statiky, odolnosti voči požiaru a zemetrasenia alebo dostatočného manipulačného priestoru pre inštaláciu a údržbu všetkých technológií, ale musí vyhovovať takisto aj požadovanému stupňu zabezpečenia (hrúbka stien, kontrola vstupov a pod.). Dôležitým hľadiskom je takisto únosnosť podláh a celej stavby s prihliadnutím na hmotnosť jednotlivých komponentov, ktoré môžu vážiť aj niekoľko ton – napr. motorgenerátor, veľmi výkonné UPS alebo stojany so záložnými akumulátormi.
Spoločnosť IBG zabezpečuje výstavbu nových i renováciu starších dátových centier, pričom vždy usiluje o energeticky a materiálovo efektívne riešenie. V oblasti výstavby dodávame komplexné služby – od projektu cez výber kvalitných materiálov a progresívnych technológií až po odbornú realizáciu.

Kontakt