>Navigace Hledat

Mobilita

V takmer každom dopravnom prostriedku je zdroj elektrickej energie, ktorý je využívaný v niekoľkých oblastiach, od štartovania spaľovacieho motora, cez vlastný trakčný pohon, alebo súčasť hybridného systému, až po zálohovanie palubných a bezpečnostných zariadení. Spoločnosť IBG mala v tejto oblasti pôvodne komplexné riešenie pre koľajové vozidlá, avšak dnes v rámci celosvetového trendu rozvoja elektromobility reaguje i na túto oblasť a je pripravená poskytnúť riešenia aj pre túto aplikáciu.

Elektromobilita

Rastúce požiadavky na znižovanie lokálnych emisií a hladiny hluku vo veľkých a stredných mestách núti výrobcov k vývoji stále ekologickejších a úspornejších vozidiel. Do popredia záujmu sa tak dostávajú dopravné prostriedky poháňané elektrickým motorom, hlavne však elektrobusy, elektrické dodávky a iné logistické vozidlá, ale aj trolejbusy. V prípade tzv. závislej trakcie zabezpečujeme návrh a dodávku olovených alebo lítiových batérií. V prípade nezávislej trakcie z dôvodu výhodnejšieho pomeru viazanej energie a hmotnosti spravidla dodávame batérie na báze lítia. Absolútnu bezpečnosť, spoľahlivosť i optimálne využitie kapacity zaisťuje vyspelý management batérie (BMS), ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Všetky naše riešenia sú v súlade s platnou legislatívou a sú postavené na báze najmodernejších technológií.

Kolejová vozidla

Riešenia pre koľajové vozidlá sa týkajú predovšetkým vozňových batérií a ich nabíjania. Používajú sa v lokomotívach, osobných súpravách a vozňoch, špeciálnych koľajových vozidlách, električkách a vozňoch metra, kde slúžia na štartovanie a na napájanie a zálohovanie palubných systémov. Batérie musia byt vždy správne navrhnuté pre požadovanú aplikáciu a to tak z pohľadu veľkosti, ako aj z pohľadu použitej technológie. IBG dodáva všetky tri používané technológie, olovenú, alkalickú a lítiovú. Pre správnu prevádzku je dôležité aj príslušenstvo, ako je monitoring, alebo diagnostika stavu batérií. Neoddeliteľnou súčasťou komplexného riešenia sú nabíjacie stanice pre vykonávanie servisu a predpísanej údržby, čo z pohľadu produktov zahŕňa zdroje, nabíjačky, výmenné systémy batérií a príslušenstvá.

Kontakt