>Navigace Hledat

Trakčný pohon

Trakčný pohon sa používa pre aplikácie v manipulačnej technike, podlahových čistiacich strojoch, pracovných plošinách, invalidných či golfových vozíkoch, snežných skútroch, alebo lodiach už niekoľko desaťročí. V posledných rokoch význam stále rastie. Príčinou tohto trendu je predovšetkým stále silnejší tlak na ekológiu, zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu pracovného prostredia a snaha o úsporu ekonomických nákladov. Tento trend podporuje takisto príchod nových technológií a neustále zdokonaľovanie tradičných komponentov. Riešenia IBG pre segment trakčného pohonu sa týkajú správneho návrhu batériových systémov a spôsobu nabíjania, od ktorých sa priamo odvíja miera prevádzkovej pripravenosti a spoľahlivosti a samozrejme aj investičné a prevádzkové náklady. Viac ako v iných segmentoch je práve tu veľmi dôležité nastavenie služieb, predovšetkým servisného a údržbového programu. Ďalej sú v riešeniach zohľadnené špecifiká jednotlivých typov prevádzok, pretože klienti sa regrutujú zo všetkých oblastí priemyslu, výroby, obchodu a logistiky, zdravotníctva atď. Vďaka viac ako dvadsaťročným skúsenostiam spoločnosti IBG má klient istotu optimálneho riešenia tejto problematiky, čo dokazuje počet a význam realizácií a predovšetkým absolútne dominantné postavenie spoločnosti IBG na trhu.

Batériové systémy

Batériové systémy sú z pohľadu komponentov tvorené batériami, nabíjacími prístrojmi a príslušenstvom. V portfóliu komponentov IBG je u každej vyššie uvedenej  skupine k dispozícii niekoľko technológií a v rámci kombinácie týchto technológií medzi sebou dochádza k pomerne zložitej otázke: ako vybrať batériový systém funkčný tak z prevádzkového, ako aj ekonomického hľadiska. Odpoveď na túto otázku poskytujú IBG riešenia, ktoré sú navrhnuté na základe hĺbkovej analýzy potrieb a zámerov klienta. Výstupom pre klienta je celkové nastavenie prevádzky batériového systému, t.j. definícia vhodnej technológie batérií a nabíjacích prístrojov, vrátane ich počtu, vhodného príslušenstva a schémy prevádzky a nabíjania. V návrhu riešenia sa v ekonomickej rovine pracuje s celkovými nákladmi, teda nie len s investíciami, ale aj s prevádzkovými nákladmi až po likvidáciu. Do návrhu riešenia je vložené aj optimálne nastavenie sprievodných služieb, predovšetkým servisných a dohliadacích, s cieľom maximalizovať životnosť celého systému.

Nabíjacie stanice

Každý prevádzkovateľ aplikácií trakčného pohonu je povinný riešiť proces nabíjania a na základe toho nabíjať buď v nabíjacej stanici, alebo v nabíjacom priestore. V oboch prípadoch musia priestory spĺňať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy, vrátane odvetrania podľa normy ČSN EN 62485-3.
Pri komplexných návrhoch nabíjacích staníc projektuje spoločnosť IBG vždy priestorové usporiadanie staníc a v nich umiestených jednotlivých technológií (nabíjacia, ventilačná, manipulačná) tak, aby sa zastavala len nevyhnutne potrebná plocha a zbytočne sa nezabrali ďalšie výrobné, či skladové priestory. Vďaka vlastným riešením technológie nabíjania, ventilácie a vykurovania dosahujú nabíjacie stanice maximálnu energetickú účinnosť. Ďalšou časťou riešenia je systém na výmenu batérií a vnútorná logistika nabíjacej stanice. Veľmi pozitívne z hľadiska riadenia a kontroly prevádzky nabíjacej stanice je inštalácia dohliadacieho a riadiaceho systému.

Kontakt