>Navigace Hledat

Služby

IBG služby se prolínají všemi segmenty činnosti společnosti IBG. Přestože jsou jasně strukturované a předdefinované, je IBG tým připraven přizpůsobit jednotlivé služby, či jejich části přímo na konkrétní specifika klienta, tak aby bylo vždy dosaženo maximálně možného, ať z provozního, bezpečnostního, nebo ekonomického pohledu. Velkou výhodou pro klienta je, velikost a rozpětí činností společnosti IBG, díky kterým je možné propojit jednotlivé služby na různých produktech a aplikacích, nebo už ve fázi návrhu řešení pracovat komplexně a hledat možné synergie.

Prodej

Prodejní proces společnosti IBG není ve většině případů pouze přímý prodej komponent, nebo služeb. Primárně se jedná o řetězec podprocesů od analýzy skutečných potřeb klienta, konzultace, návrhu řešení, přes projekci až po realizaci a školení obsluhy.
Prodejní tým IBG aktivně spravuje veškeré požadavky klientů, informuje je o novinkách a trendech a zajišťuje další komunikaci a podporu klientovi ze strany IBG, a to jak v prodejní, tak poprodejní, provozní fázi. Využívá k tomu především oddělení technické podpory prodeje.

Pronájem

Pro klienty, kterým z různých důvodů nevyhovuje vlastnictví technologie, nebo jednotlivých produktů, poskytuje společnost IBG různé formy pronájmů. Konkrétní forma se vždy nastavuje dle typu produktu, potřebné doby pronájmu, typu provozu a dalších specifik. Tuto službu má na starosti oddělení pronájmů a zabezpečuje jí pro všechny tři země působení IBG. Díky tomu disponuje silnou flotilou pronájemních produktů a zároveň vysokou flexibilitou v pokrytí požadavků klienta.

Servis

Nejdůležitější poprodejní služba je servis. Každý klient požaduje u dodané technologie maximální provozní spolehlivost a životnost a naopak minimální provozní nákladovost. Pro splnění tohoto požadavku disponuje IBG do detailu propracovaným schématem profylaktických prohlídek a aktivních údržeb. Samozřejmostí je odstraňování poruch, havárií, či jiných kritických situací v režimu 24/7/365. Kompletní servisní činnost zabezpečuje společnost IBG s pomocí vlastní sítě servisních techniků, jejíž hustota garantuje maximálně efektivní zásahy.

Revize

U mnoha technických zařízení je legislativní povinnost provádět v předepsaném časovém intervalu revizní prohlídky. IBG neprovádí pouze vlastní revizní činnost, ale je klientovi nápomocna v definici, která zařízení ji potřebují a kde stačí pouze doporučená profylaktická prohlídka. Velmi efektivní je připojit revize k profylaktickým prohlídkám nebo aktivním údržbám.

Projekce

Pro většinu řešení je nutné vytvořit projektovou dokumentaci, ať už z důvodů schvalovacích, nebo realizačních. IBG používá vlastní projektanty, specialisty na jednotlivé segmenty činnosti společnosti. Díky tomuto modelu probíhají velmi hladce i následné realizace.

Dohledové centrum

IBG disponuje vlastním systémem dálkového dohledu, kterým je monitorována a následně vyhodnocována funkce jednotlivých zařízení. Kromě možnosti sledovat aktuální stav, nebo získat data z historie provozu, umožňuje provádět na základě hlášení závad, či problémů, okamžité a velmi efektivní servisní zásahy.

Kontakt