>Navigace Hledat

Záložné napájanie

Zdroje záložného napájania slúžia pre zabezpečenie neprerušenej dodávky elektrickej energie. Základný princíp je taký, že spotrebiče klienta sú za normálnych podmienok napájané zo siete. Ak dôjde k výpadku siete, spotrebiče sú napájané práve zo záložných zdrojov. Zariadenia eliminujú poruchy elektrickej siete, ako napr. kolísanie napätia, podpätia, šumy, napäťové špičky atď.
Záložné zdroje sa najčastejšie používajú pre napájanie dátových centier, výrobných liniek, technologických procesov, energetických systémov v elektrárňach, telekomunikačných systémov, zdravotníckych prístrojov. Skrátka všade tam, kde treba zabezpečiť spoľahlivé neprerušené napájanie.
Výpadok elektrickej energie môže mať nepredvídateľné následky v podobe straty dát, poškodenia napájaných zariadení, výpadku spojenia, ohrozenia na životoch atď.
Preto v dnešnej dobe sa stále viac dbá na zabezpečenie kvalitného, spoľahlivého a dostatočne dimenzovaného zabezpečeného napájania, vrátane jeho potrebného pravidelného odborného servisu. Všetky tieto požiadavky, vrátane súvisiacich služieb, ponúka naša spoločnosť od malých, autonómnych riešení, až po návrhy a realizáciu samostatných energocentier a to tak pre striedavé záložné napájanie (UPS, Striedače, Motorgenerátory), ako aj pre jednosmerné záložné napájanie (Usmerňovače, DC/DC Meniče, Akumulátorové batérie).

Striedavé záložné zdroje

Striedavé záložné zdroje, ponúkané našou spoločnosťou, vynikajú najnovšou technológiou, kvalitou
a spoľahlivosťou. Po odbornej konzultácii s klientom pripravíme individuálne riešenie a po analýze jeho potrieb, s ohľadom na všetky požadované parametre a v súlade s najnovšími legislatívnymi predpismi, pripravíme optimálne riešenie.
Dodávame od samostatných zdrojov (UPS, Striedače, Motorgenerátory), až po návrhy a realizáciu komplexných energocentier. Celkové riešenie sme pripravení na prianie klienta zavŕšiť monitoringom, diaľkovým dohľadom vrátane diaľkového ovládania atď.

UPS

Striedavé záložné zdroje – UPS sú zariadenia zaisťujúce pri výpadku elektrické siete neprerušiteľné napájanie spotrebičov striedavým napätím. Zdroje pracujú na princípe dvojitej konverzie, ktorá zabezpečuje nielen napájanie bez prerušenia, ale súčasne eliminuje poruchy elektrickej siete, ako napr. kolísanie napätia, podpätia, šumy, napäťové špičky atď.
UPS zálohujú napájanie pre dátové centrá, výrobné linky, technologické procesy, energetické systémy
v elektrárňach a rozvodniach, telekomunikačných systémoch, zdravotníckych prístrojoch a iných aplikáciách, ktoré potrebujú pre svoju prevádzku spoľahlivé neprerušené napájanie.
Dodávané UPS sú k dispozícii v prevedení vstup/výstup: 1-fázový/1-fázový, 3-fázový/1-fázový,
1-fázový/3-fázový, 3-fázový/3-fázový a zálohujú výkony od 3 kVA do 800 kVA s možnosťou ďalšieho radenia do paralelného režimu pre vyššie záložné výkony alebo spoľahlivejšiu redundantnú zálohu.

STRIEDAČE

Striedače menia jednosmerné vstupné napätie na striedavé napätie. Používajú sa v prípade, keď musí byť spotrebič na striedavé napätie napájaný z jednosmerného zálohovaného napájacieho okruhu.
Zariadenia pracujú s celým spektrom vstupného jednosmerného napätia od 12 až do 372 voltov. Výstupné napätie je jednofázové, sínusového priebehu. Striedače majú možnosť paralelného/redundantného režimu pre zvýšenie výkonu alebo spoľahlivosti.

MOTORGENERÁTORY

Motorgenerátory sú zariadenia zabezpečujúce pri výpadku elektrickej energie siete napájanie spotrebičov striedavým napätím.
Spaľovací motor vytvorí točivý moment, alternátor ako súčasť motorgenerátora premieňa kinetickú energiu na energiu elektrickú.
Motorgenerátory slúžia predovšetkým ako zdroje dlhodobého napájania a môžu byť dodávané štandardne vo výkonoch od 3 kVA do 3 000 kVA. Palivom býva benzín, nafta, alebo zemní plyn.
Na prianie klienta a z dôvodu legislatívnych požiadaviek sú motorgenerátory dodávané v nekrytom, neodhlučnenom vyhotovení pre umiestnenie v strojovni, prípadne v kapotovanom, odhlučnenom vyhotovení pre exteriérové aplikácie; pri vyšších výkonoch sa používajú kontajnerové zástavby.

Jednosmerné záložné zdroje

Jednosmerné záložné zdroje v ponuke našej spoločnosti vynikajú najnovšou technológiou, kvalitou a spoľahlivosťou. Po odbornej konzultácii s klientom pripravíme individuálne riešenie a po analýze jeho potrieb, s ohľadom na všetky požadované parametre a v súlade s najnovšími legislatívnymi predpismi, pripravíme optimálne riešenie.
Dodávame od samostatných zdrojov (Usmerňovače, DC/DC meniče, Akumulátorové batérie), až po návrhy a realizácie komplexných energocentier. Celkové riešenie sme pripravení na prianie klienta zavŕšiť monitoringom, diaľkovým dohľadom vrátane diaľkového ovládania atď.

USMERŇOVAČE

Záložné zdroje pre napájanie spotrebičov jednosmerným napätím v prípade výpadku sieťového napätia.
Napájanie v prípade výpadku elektrickej siete je zabezpečené z akumulátorových batérií, ktoré sú trvale paralelne pripojené na výstupy usmerňovača. Kapacita, vyhotovenie a životnosť použitých batérií je zvolená s ohľadom na požiadavky aplikácie.
Široký sortiment DC zálohových zdrojov s výstupným napätím 12, 24, 48, 60, 110 alebo 220 V vo výkonovom rozsahu 5 až 2000 A. Možnosť paralelného/redundantného režimu pre zvýšenie výkonu alebo spoľahlivosti.

DC/DC MENIČE

DC/DC meniče (konvertory) slúžia na zmenu úrovne jednosmerného napätia.
Meniče sú vyrábané pre rovné úrovne vstupného (24-372 a 220V) a výstupného napätia (12 – 110 V).
DC-DC meniče sa najčastejšie používajú pre decentrálne napájanie 24V v oblasti energetiky alebo pre napájanie telekomunikačných zariadení napätím 48V alebo 60V.

AKUMULÁTOROVÉ BATÉRIE

Široký rozsah vyhotovení – olovené AGM, olovené gélové, olovené klasické, alkalické, lítiové, v kapacitnom rozsahu 1 – 3 500Ah, so životnosťou 5 – 25 rokov, pre optimálnu voľbu riešení záložného napájania v oblasti energetiky, telekomunikácií, UPS a ďalších priemyselných aplikácií.

Kontakt