Navigace

Baterie pro dopravní techniku

Identifikujeme příležitosti k zajištění ekonomického provozu baterií pro kolejová vozidla a pevná trakční zařízení. Zrealizujeme pro vás technologické řešení, které zoptimalizuje vybrané provozní vlastnosti. Další úspory energie vám přinese námi vyvinutý online monitoring provozuschopnosti vozových a palubních baterií.


IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 870 74

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
IČ: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresní soud Bratislava 1, oddíl s.r.o., vložka 33548/B

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČ: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresní soud v Budapešti

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů