Navigace

Decentralizovaná výroba energie

Vďaka fotovoltike a kogenerácii pomôžeme vylepšiť nielen energetickú bilanciu, ale tiež znížiť energetickú závislosť od distribučnej sústavy. Zanalyzujeme, navrhneme a dodáme kompletný systém vrátane následnej údržby pokrývajúci vaše potreby.


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov