Navigace

Ukladanie energie

Pre optimálne využívanie elektrickej energie navrhneme a zrealizujeme batériové úložisko alebo ultrakapacitor. Uloženú energiu môžete využiť na vykrytie výkonových špičiek, stabilizáciu siete, kompenzáciu jalového výkonu, na riadenie frekvencie alebo si riadiť obchodnú odchýlku.


IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok
IČO: 36026506 / DIČ: SK2020083186 / Okresný súd Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka 33548/B

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČO: 26683229 / DIČ: CZ26683229 / Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 870 74

IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg, Maďarsko
IČO: 13-09-173252 / DIČ: 13043535-2-13 / Okresný súd v Budapešti