Navigace

IMS

MINŐSÉG -, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS KÖRNYEZET- POLITIKAI NYILATKOZAT

A IBG Magyarország Kft. legfőbb elve:

Termékeink és szolgáltatásaink minősége, teljesítménye és árszínvonala nyújtson előnyt vevőink és felhasználóink számára mind versenytársaink mai, mind saját tegnapi kínálatunkhoz képest.

Valamennyi munkatárs elkötelezte magát ezen irányelv mellett, és a követelmények teljesítésével járul hozzá ahhoz, hogy a Szervezet tevékenysége elnyerje az Érdekelt felek (Vevők, Szállítók, Partnerek, Társvállalatok, Lakókörnyezet, Hatóságok, egyéb) elégedettségét.

Ennek érdekében a Szervezetünk a következő irányelveket határozta meg:

 1. Vevőink megtartása, elégedettségük növelése, látens igényeik azonosítása, új vevők és piacok megszerzése.
 2. Tevékenységünk a mindenkori környezeti-, műszaki-, gazdasági- és jogszabályi feltételek mellett, ellenőrzött módon, a lehető legkisebb környezeti igénybevételt és környezeti terhelést idézze elő.
 3. Hosszútávon csökkentjük a káros környezeti hatású kockázatokat, felkészülünk azok kezelésére, a technológiai fejlesztések és alternatív megoldások által.
 4. Az ügyvezetés és valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi munkavégzés mellett a környezetvédelem, a környezetszennyezés megelőzése, a környezetterhelés minimalizálása, valamint a környezeti teljesítmény folyamatos javítása iránt.
 5. Törekszünk arra, hogy tevékenységünk környezeti hatásait és kockázatait minimalizáljuk, valamint energia- és anyagfelhasználásunkat optimalizáljuk és gazdaságilag ésszerű határokon belül csökkentsük.
 6. Hibamentes, minőségileg és biztonságtechnikailag megbízható termékek gyártásával törekszünk a reklamáció és a selejtmentes működésre.
 7. A környezetvédelmi, jogi és az egyéb elvárások betartásán túl, technológiáink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának felmérésével és nyomon követésével, törekszünk a környezeti teljesítményünk folyamatos javítására, és elkötelezzük magunkat a szennyezések megelőzése és a környezetterhelés csökkentése mellett. Mind ezek figyelembevételével csökkentjük energiafelhasználásunkat és tevékenységünk bővítése is a megújuló energiák felhasználását vette célba.
 8. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy fejlesztési programjaink eredményeit vevőink széles köre élvezhesse a legrövidebb időn belül. Fejlesztési tevékenységünkben meghatározó szerepet játszik a vevőinkkel és beszállítóinkkal közösen folytatott termékfejlesztések, egyedi vevő specifikus megoldások keresése.
 9. Olyan kommunikációra törekszünk mind a Szervezeten belül és az Érdekelt feleink felé, amellyel megőrizzük és folyamatosan növeljük a Szervezet jó hírnevét és a presztízsét.
 10. Elkötelezettek vagyunk a munkabiztonsági veszélyek kiküszöbölésére és a MEB kockázatok csökkentésére.
 11. Minden esetben intézkedéseket teszünk a feltárt munkahelyi kockázatok felszámolására, biztosítva a munkavállalók egészségét és testi épségét.
 12. Törekszünk arra, hogy a megfelelő munkabiztonsági szint folyamatos fejlesztés és tervezés alatt álljon, figyelembevéve a munkavállalók észrevételeket és véleményeket is.
 13. Valamennyi Érdekelt felünkkel olyan kölcsönösen előnyös kapcsolatot ápolunk, amely által a Szervezetünk képes a vele szemben támasztott valamennyi követelménynek eleget tenni, ezáltal pedig hosszútávú versenyelőnyökhöz jutni.
 14. Gondoskodunk arról, hogy munkatársaink megismerjék, megértsék, betartsák és betartassák az Integrált irányítási rendszerünk előírásait. Ennek megfelelően figyelünk a munkatársaink képzettségeire, képességeire, motiváltságukra, és ezeket mind folyamatosan fejlesztjük képzésekkel, tréningekkel és motivációs eszközökkel.
 15. Szervezetünkben az ISO 9001, ISO 45001 és az ISO 14001 szabványok szerint tanúsított Integrált irányítási rendszerünk egy olyan vállalatirányítási eszköz, amely támogatja a jogszabályi megfelelést, a fenntartható fejlődést, az üzleti kockázatok csökkentését és a versenyelőnyök megszerzését és megőrzését.
 16. Fejlesztjük az érdekelt felekkel – elsősorban a közigazgatási szervekkel – a környezetvédelem és munkavédelemterén folytatott belső és külső kommunikációt.
 17. Szervezetünk a hosszútávon fenntartható fejlődés érdekében teljes vállalati szinten figyelemmel kíséri a működés kockázatait és az üzletmenetre gyakorolt hatásokat. Ez a törekvésünk figyelembe veszi a szabványi, a jogszabályi és az érdekelt felek követelményeit.
 18. A Szervezetünk vezetősége törekszik arra, hogy ezek az irányelvek munkatársi szintig legyenek célokká alakítva és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.

 

 

 

Isaszeg, 2020.09.01.

    Dankó Attila

ügyvezető igazgató


IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg
KSH-szám: 13-09-173252 / ADÓSZÁM: 13043535-2-13 / Budapest Környéki Törvényszék

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Szlovák Köztársaság
KSH-szám: 36026506 / ADÓSZÁM: SK2020083186 / Pozsonyi Járási Bíróság, s.r.o. szakasz 33548/B lajstromszám

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Cseh Köztársaság
KSH-szám: 26683229 / ADÓSZÁM: CZ26683229 / Prágai Városi Bíróság, mint cégbíróság, C szakasz 870 74 lajstromszám