Navigace

IMS

Az IBG Česko s.r.o. társaság minőségi, környezetvédelmi, munkavédelmi és információbiztonsági irányítási rendszere

Vállalkozási célterület és szakmai alkalmasság

Az IBG Česko s.r.o. (a továbbiakban: IBG) jelenleg a 2002. évi alapítása óta a legjelentősebb változásokon megy keresztül. E változások szükségessége a 2017-ben megfogalmazott és a portfóliónkban található termékek technológiájának alapvető változásaira, valamint egyes piaci szegmensek új tendenciáira reagáló „Vision 2020” stratégián alapul.

A „Vision2020” stratégia céljainak megvalósítása az egész társaságot érinti, a termékektől és a komplex IBG megoldások know-how-jának létrehozásától a szervezeten és folyamatokon át egészen az irányítási rendszerekig, reportingig és ICT-ig. Nagy figyelmet fordítunk különösen a HR területre, legyen szó akár az újonnan létrehozott pozíciók kompetens alkalmazottakkal való betöltéséről, akár a már létező munkakörökkel kapcsolatos mennyiségi követelmények teljesítéséről, vagy a mai piaci pozíciók megőrzéséhez és az új termékekkel és piacokon való érvényesüléshez szükséges kifinomult képzési rendszerről.

A „Vision2020” kidolgozásának külső impulzusait elsősorban az energiaágazat villamos energia és hőtermelés decentralizációjával kapcsolatos új trendjei, a P 4.0 alapú induló projektek, valamint a lítium-elem technológiára való masszív átállás jelentették. A belső impulzusok elsősorban a társaság termelékenységének növelése, a meglévő folyamatok optimalizálására és az új folyamatok bevezetése jelentette, beleértve a szervezeti struktúra további tevékenységeket és a növekedést lehetővé tevő kiigazításait is.

A társaság tevékenységeinek könnyebb irányítása és egyértelmű bemutatása érdekében tevékenységeit öt területre osztottuk:

 • Mobilitás
 • Energetika
 • Biztonsági tápforrás
 • Adatközpontok
 • Felügyelet és irányítás

A „Vision 2020” projekt célja az IBG eddigi eredményeinek, pozícióinak és tapasztalatainak továbbfejlesztése, új területekre és termékekre való implementálása, a forgalom és a profit növelése, a versenytársaktól való különbözés további erősítése mind a tevékenységek és a termékek, mind az egyedülálló megoldások kifejlesztése tekintetében, biztosítva ezzel az egész társaság tartós stabilizálását és további növekedését.

A legfelső vezetés kötelezettségvállalása

Az IBG felső vezetése elkötelezett amellett, hogy az alkalmazott környezetgazdálkodási, valamint munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minőségirányítási rendszerek folyamatos fejlesztése révén megteremtse a irányítási hatékonyság növeléséhez szükséges szervezeti feltételeket.

Az IBG továbbá arra törekszik, hogy biztosítsa a társaság vállalkozói tevékenységének üzleti folytonosságát, a biztonsági események megelőzésével minimalizálja a lehetséges károkat, továbbá hogy deklarálja az ügyfelek, üzleti partnerek, alkalmazottak és nagy nyilvánosság felé, hogy a jogi és szerződéses követelményekkel összhangban képes megóvni a saját, illetve a reá bízott adatokat, információkat és vagyont. Az információbiztonsági irányítási rendszer irányelveinek érvényre juttatása érdekében a társaság ČSN ISO / IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszert vezetett be, tart fent és fejleszt.

Kötelezettségvállalásaik teljesítése érdekében az IBG legfelső vezetése:

 • javítja a termelési, logisztikai, kereskedelmi és szolgáltatási folyamatokat, rendelkezésre álló – pénzügyi, személyi, anyagi és műszaki – forrásokat biztosít,
 • kideríti az ügyfelek termékekkel és a műszaki szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, kiválasztja a gyártott berendezések és nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében a szóban forgó termékek és szolgáltatások alvállalkozóit,
 • alkalmazza a minőségirányításra, környezetirányításra, valamint munkahelyi biztonsági és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások követelményeit,
 • környezetvédelem és szennyezés-megelőzés céljával javítja a társaság környezeti profilját, hasznosítja a jelentős környezeti szempontokkal és azok termelésre, illetve szolgáltatásokra gyakorolt hatásával kapcsolatos információkat,
 • Az integrált irányítási rendszer hatékonyságának növelése érdekében azonosítja és kezeli a minőség- és környezetgazdálkodás kockázatait és lehetőségeit,
 • folyamatosan beazonosítja a veszélyeket és felméri a gyártás és a szerviz során a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatosan fellépő kockázatokat, és intézkedéseket, intézkedéseket foganatosít azok kezelésére, intézkedéseket tesz a balesetek és az egészség-károsodás megelőzésére, valamint javítja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem teljesítményét,
 • javítja a belső és külső kommunikációt az érdekelt felekkel, különösen a környezetvédelemmel és munkahelyi biztonsággal, illetve egészségvédelemmel foglalkozó hatóságokkal,
 • erősíti a munkavállalókban a gyártási és szolgáltatási minőségi, környezetvédelmi, valamint munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kötelességek teljesítésének fontossága tudatát,
 • megfelel a vonatkozó jogszabályok által a társasággal szemben az információbiztonság tárgyában támasztott összes követelménynek,
 • bármikor és bárhol biztosítja az információk kijelölt munkavállalók és szervezetek számára való elérhetőségét,
 • biztosítja az információk helyességét és valódiságát,
 • biztosítja, hogy az információ csak azok számára legyen hozzáférhető, akiknek arra munkájuk végzéséhez van szükségük,
 • folyamatos képzést nyújt a munkavállalók számára az információbiztonság területén,
 • az információbiztonsági szabályok megsértését a Munka Törvénykönyve szerinti súlyos fegyelemsértésnek tekinti,
 • biztosítja, hogy a megtett biztonsági intézkedések közvetlenül arányosak legyenek a vezetés által meghatározott kockázat és elfogadhatóság szintjével,
 • növeli az információbiztonsági irányítási rendszer hatékonyságát.

A minőségügyi, környezetvédelmi, munkabiztonsági és információbiztonsági irányítási rendszer az IBG Česko s.r.o. összes dolgozója számára kötelező hatályú.

Aleš Zázvorka
a cég ügyvezetője

A dokumentum aláírt eredeti példánya elérhető a cég székhelyén.


IBG Magyarország Kft.

Iparos utca 18. 2117 Isaszeg
KSH-szám: 13-09-173252 / ADÓSZÁM: 13043535-2-13 / Budapest Környéki Törvényszék

IBG Slovensko, s.r.o.

Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok, Szlovák Köztársaság
KSH-szám: 36026506 / ADÓSZÁM: SK2020083186 / Pozsonyi Járási Bíróság, s.r.o. szakasz 33548/B lajstromszám

IBG Česko s.r.o.

V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Cseh Köztársaság
KSH-szám: 26683229 / ADÓSZÁM: CZ26683229 / Prágai Városi Bíróság, mint cégbíróság, C szakasz 870 74 lajstromszám

Hozzájárulok személyes adataim üzleti célú feldolgozásához (GDPR)